W dniu 16 listopada uczniowie klasy IV Technikum pojazdów samochodowych uczestniczyli w "Programie wycieczki zawodoznawczej do Kieleckiego Parku Technologicznego i Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach w ramach GLOBAL ENTERPRENEURSHIP WEEK" zorganizowaną przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach w jednostce Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Staszowie w ramach  utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" Opiekunami grupy byli nauczyciele Kazimierz Ozyra i Mirosław Wołowiec.