W dniu 05-03-2019 odbyła się prelekcja dotycząca profilaktyki uzależnień od: tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.
Spotkanie przeprowadził pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Staszowie.
Uczestnikami spotkania byli uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.