Dni Techniki to cykliczne wydarzenie w życiu Zespołu Szkół im. S. Staszica
i Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie. Tegoroczna, piąta już edycja, odbyła się w dniach 24 i 25 kwietnia 2018 roku i przebiegała pod hasłem: Szkoła i Pracodawca-razem do sukcesu.


Dni Techniki są doskonałą okazją do zaprezentowania nabytej wiedzy i wyćwiczonych umiejętności uczniów Staszicówki. Zaproszeni do współpracy partnerzy umożliwili zarówno uczniom naszej szkoły, jak i odwiedzającym gimnazjalistom i gościom zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami w przemyśle. Zwiedzający gimnazjaliści mieli ponadto okazję porozmawiać z doradcą zawodowym i poznać specyfikę oferowanych przez szkołę kierunków kształcenia.