W środę 6 marca br. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach działalności Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Staszowie.

 

W dniu 28 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie warsztatowe zorganizowane dla uczniów klasy III LO ZS w Staszowie o profilu usportowionym. Warsztaty dotyczące wyboru odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów, wykład oraz konsultacje indywidualne przeprowadzili doradcy zawodowi i psycholodzy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY ORAZ TARGI EDUKACJI I PRACY PN. „POSTAW NA BRANŻE Z PRZYSZŁOŚCIĄ” W STASZOWIE ZORGANIZOWANE PRZEZ MCK STASZÓW
W dniu 6 grudnia 2018 r.  zorganizowano

zdjęcia autorstwa OHP

otk wynik

Pierwsze spotkanie lokalnej sieci współpracy doradców edukacyjno – zawodowych powiatu staszowskie odbyło się 19.03.2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach działalności Powiatowego Koordynatora

W dniu 16 marca br. odbyły się kolejne zajęcia zorganizowane dla klas maturalnych ZS i CKP w Staszowie dotyczące wyboru odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia oraz wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami