KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY ORAZ TARGI EDUKACJI I PRACY PN. „POSTAW NA BRANŻE Z PRZYSZŁOŚCIĄ” W STASZOWIE ZORGANIZOWANE PRZEZ MCK STASZÓW
W dniu 6 grudnia 2018 r.  zorganizowano

zdjęcia autorstwa OHP

w Staszowskim Ośrodku Kultury, Konferencję dla Młodzieży pn. „Postaw na branżę z przyszłością” której podsumowaniem były Targi Edukacji i Pracy. W konferencji uczestniczyli uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego , klasa II Technik pojazdów samochodowych oraz klasa BSI Kierowca mechanik Klasa II. Konferencję rozpoczęto od przywitania licznie przybyłych gości wśród których znaleźli się m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Leszek Kopeć, Dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury Pani Katarzyna Ciepiela, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie Pan Jerzy Jabczuga, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Pan Benedykt Kozieł, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie Pan Doktor Dariusz Kubalski, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Jutrzenka” w Staszowie Pani Dorota Wasilewska oraz Koordynator Powiatowego Punktu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Staszowie Pani Małgorzata Stachura. Blok programowy obejmował także uroczyste podsumowanie konkursów pn. „Zawód przyszłości w obiektywie”, oraz „ Mój wymarzony zawód” gdzie z-ca Komendanta Wojewódzkiego OHP w Kielcach Pani Lucyna Brelska wraz z Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach dokonali wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursów. Zaprezentowana została także wystawa wszystkich prac konkursowych.
Po uroczystym podsumowaniu działań i uhonorowaniu zwycięzców rozpoczęto prelekcje Doktor Nauk Humanistycznych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Małgorzaty Krawczyk-Blicharskiej nt. „Kompetencje przyszłości i wymagania współczesnego rynku pracy”. Prelekcję z ramienia ŚWK OHP w Kielcach poprowadzili doradcy zawodowi: Paulina Naporowska – „Zawody przyszłości” oraz Magdalena Szczepańczyk – “Ustawiczne doskonalenie zawodowe”.
Podsumowaniem konferencji były Targi Edukacji i Pracy. Wśród licznych wystawców znaleźli się: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Staszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, CECH Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie, Centrum Kształcenia Praktycznego – Punkt Doradztwa w Staszowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, Vector Doradztwo Biznesowe Opatów, Polmot2 Iwaniska, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu, Wydział Zamiejscowy UJK w Sandomierzu, Ośrodek Szkolenia Primo w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ośrodek Szkolenia Optima w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce oraz jednostki Świętokrzyskiej Wojewódzkiej komendy OHP w kielcach tj.
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Staszowie, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierz, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Opatowie oraz Mobile Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach. Konferencja oraz Targi miały charakter otwarty, gdzie w ciekawy sposób młodzież zapoznała się z trendami lokalnego rynku pracy i edukacji. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 200 osób.