W dniu 28 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie warsztatowe zorganizowane dla uczniów klasy III LO ZS w Staszowie o profilu usportowionym. Warsztaty dotyczące wyboru odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów, wykład oraz konsultacje indywidualne przeprowadzili doradcy zawodowi i psycholodzy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.