W dniu 7 marca 2018r. w siedzibie kieleckiej Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców odbyło się drugie spotkanie koordynatorów Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim, którego organizatorem

zdjęcia autorstwa OHP

było Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz partnerzy tej Inicjatywy. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia m.in. Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Pan Kurator w swoim wystąpieniu podkreślał ważną rolę szkolnictwa zawodowego oraz poradnictwa zawodowego. Podkreślał także znaczącą pomoc dla rodziców i uczniów jaką świadczą Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Głos zabrał także Pan Jacek Sabat - Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach, który w swoim przemówieniu zaznaczał, iż w spotkaniach promujących podjętą inicjatywę, które prowadziła kadra ŚWK OHP udział wzięło ponad 2000 osób. Wojewódzki Komendant wyraził także aprobatę oraz gotowość Świętokrzyskiej WK OHP do uczestniczenia we wszelkich inicjatywach mających na celu pomoc młodzieży w świadomym poruszaniu się po rynku pracy i osiągnięciu przez nią w przyszłości sukcesu zawodowego. W drugiej części spotkania odbyły się praktyczne warsztaty mające na celu podnoszenie umiejętności zebranych osób z zakresu prowadzenia poradnictwa zawodowego. Dobre Praktyki w ramach działalności Punktu Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego w Staszowie przedstawiła w swojej prezentacji Małgorzata Stachura pracownik Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie. W sprawozdaniu omówiona została realizacja spotkań z rodzicami szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach tych działań udział wzięło ok. 600 osób z powiatu staszowskiego.