W dniu 16 marca br. odbyły się kolejne zajęcia zorganizowane dla klas maturalnych ZS i CKP w Staszowie dotyczące wyboru odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia oraz wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami

i zainteresowaniami uczniów. Warsztaty przeprowadzili doradcy zawodowi i psycholodzy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy współpracy z Powiatowym Koordynatorem w Staszowie.