Pierwsze spotkanie lokalnej sieci współpracy doradców edukacyjno – zawodowych powiatu staszowskie odbyło się 19.03.2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach działalności Powiatowego Koordynatora

Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Staszowie.
Celem zorganizowanej sieci jest:
- nawiązywanie kontaktów i wzajemna współpraca nauczycieli uczestniczących w sieci;
- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby uczestników sieci;
- wymiana doświadczeń między uczestnikami;
- dostarczanie informacji na temat kształcenia zawodowego;
- możliwe działania prowadzone w ramach Powiatowych Punktów Doradztwa oraz Szkolnych Punktów Doradztwa:
• Indywidualne spotkania z rodzicami i uczniami – diagnoza, konsultacje, doradztwo.
• Warsztaty dla uczniów, rodziców lub nauczycieli.
• Promocja działalności doradczej poprzez włączanie Punktów do imprez i eventów organizowanych na terenie powiatu.
• Upowszechnianie idei doradztwa poprzez gromadzenie i udostępnianie zasobów związanych z doradztwem zawodowym.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach sieci.