Dyżury Doradcy w Punkcie Doradztwa E-Z dla rodziców, dla uczniów:
Terminarz dyżurów: w godz: od 13:00 do 15:45
w m-cu marcu - 21.03.2018 r.
w m-cu kwietniu - 09.04.2018 r.
w m-cu maju - 07.05.2018 r.
w m-cu czerwcu - 04.06.2018 r.