Dyżury doradcy zawodowego w punkcie doradztwa edukacyjno - zawodowego
dla rodziców, dla uczniów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz:
od 13:00 do 15:45

 

 

W Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje Informacja w zakresie Doradztwa Zawodowego dla uczniów, osób dorosłych. Informacji udziela pracownik CKP - Pani mgr Małgorzata Stachura, która udziela pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego. Uzyskane w CKP informacje pozwalają uczniom, osobom dorosłym, osobom nieaktywnym zawodowo, osobom wchodzącym na rynek pracy w dokonaniu samooceny, analizy własnych umiejętności i predyspozycji, pomaga w określeniu ścieżki zawodowej.

Celem działania ww. informacji doradztwa zawodowego jest: