Dyżury Doradcy w Punkcie Doradztwa E-Z dla rodziców, dla uczniów:
Terminarz dyżurów: w godz: od 13:00 do 15:45
w m-cu marcu - 21.03.2018 r.
w m-cu kwietniu - 09.04.2018 r.
w m-cu maju - 07.05.2018 r.
w m-cu czerwcu - 04.06.2018 r.

 

 

W Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje Informacja w zakresie Doradztwa Zawodowego dla uczniów, osób dorosłych. Informacji udziela pracownik CKP - Pani mgr Małgorzata Stachura, która udziela pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego. Uzyskane w CKP informacje pozwalają uczniom, osobom dorosłym, osobom nieaktywnym zawodowo, osobom wchodzącym na rynek pracy w dokonaniu samooceny, analizy własnych umiejętności i predyspozycji, pomaga w określeniu ścieżki zawodowej.

Celem działania ww. informacji doradztwa zawodowego jest: