Wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzminu w sesji zimowej 191 styczeń - luty 2019 r.

 Ważne.

Imienny wykaza uczniów. numery sal, dokładna godzina będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego.