Spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej

1 lutego 2018 r. w Targach Kielce S.A. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego powołanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, w którym wzięła udział Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

zdjęcia autorstwa OHP


W spotkaniu minister z dyrektorami szkół, nauczycielami i przedsiębiorcami uczestniczyli: senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Słoń, poseł Anna Zuba, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa, Wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut, przedstawiciele organów prowadzących i związków zawodowych. Podczas spotkania Minister Anna Zalewska wręczyła nominację do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, która powstała przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty.
W skład Rady powołano:
przewodniczącego: Zbigniewa Wojciechowskiego – Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach zastępców przewodniczącego: Ewę Pietraszek oraz Małgorzatę Zielińską-Perczak – wizytatorów Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach
oraz członków Rady:
Małgorzatę Banasik-Rusak – Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach;
Czesława Golisa – Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim; Lucyną Gromiec – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach;Beatę Jakubowska – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich;Tomasza Kozieła – Dyrektora Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach;
Dominika Kraskę – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach;
Dariusza Łuczaka – Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu;
Małgorzatę Urban – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach;
Jacka Nowaka – Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach;
Lucynę Wojnowską – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju;
Małgorzatę Wojtasik – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie;
Sławomira Wójcika – Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku;
Jana Ungeheuera – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

Podczas spotkania Minister Anna Zalewska zaznaczyła, że jednym z priorytetów działań resortu jest promocja szkolnictwa branżowego oraz dobra organizacja doradztwa zawodowego. Działania podejmowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rzecz doradztwa zawodowego zaprezentowała Pani Ręnata Zaborek – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, koordynator ds.doradztwa zawodowego. Program spotkania poruszał tematykę współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie świętokrzyskim. Zebrani mieli możliwość wysłuchania wypowiedzi Pana Grzegorza Orawca – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Pana Piotra Prędoty – Dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Pana Dominika Kraski – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie wystawiało stoisko Punktu Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego.

Na stoisku obecna była także Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach.