Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

mgr inż. Jerzy Jabczuga
Kierownik Kształcenia Praktycznego

mgr inż. Janusz SierpniakGrono pedagogiczne:

Biela Robert
Błasiński Zbigniew
Figacz Rafał
Gach Jacek
Grabarz Tomasz
Grabka Maciej
Jabczuga Jerzy
Kawalec Piotr
Kazimierski Józef
Kijanka Dariusz
Majewski Stanisław
Nowak Szymon
Oleksiak Dariusz
Ozyra Kazimierz
Pogorzelski Krzysztof
Sierpniak Janusz
Suchojad Jarosław
Wołowiec Mirosław

Pracownicy administracji i obsługi:

Grabarz Tomasz
Jabłońska Monika
Kardynał Agnieszka
Maruszewski Adam
Nowak Dorota
Rogala Antoni
Sołtysiak Beata
Stachura Małgorzata
Zawada Urszula
Wołowiec Mirosław