W dniu 01.10.2018 r. po raz kolejny w Centrum Kształcenia Praktycznego zorganizowaliśmy Warsztaty małego zawodowca. W CKP gościli wychowankowie Szkoły Podstawowej w Raczycach.

Warsztaty poprowadzili nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Przyszli zawodowcy uczestniczyli w warsztatach w różnych branżach w następujących zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, stolarz. Poprzez zabawę dzieci mogły poznawać świat zawodów w ramach preorientacji zawodowej. Dzieci zapoznały się z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu. Dzięki tym warsztatom pobudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci, jak i umiejętności manualne.
Jak widać na zdjęciach, dzieci świetnie się bawiły!!!:)