W dniu 19 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie w ramach działań "Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju edukacji zawodowej i ustawicznej - Rozwój", gościło 42 wychowanków Publicznego Przedszkola w Bogorii w ramach realizacji „Warsztatów małego zawodowca”.

Grupa dzieci „Piraci” pod opieką Pani Renaty Zybały i grupa „Wiewiórki” pod opieką Pani Bożeny Ciemińskiej, Pani Moniki Chwalik, Pani Anny Dąbrowskiej oraz Pani Anny Łoch, przyszli zawodowcy uczestniczyli w warsztatach w różnych branżach w następujących zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, stolarz. Przedszkolaki poprzez zabawę mogły poznawać świat zawodów w ramach preorientacji zawodowej, której celem jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.