Kolejne Warsztaty Małego Zawodowca odbyły się w dniu 13.06.2016 r. w ramach działań Stowarzyszenia na rzecz wspierania i rozwoju edukacji zawodowej i ustawicznej „Rozwój”.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie odwiedziło 48 wychowanków Przedszkola w Mostkach pod opieką Pani Martyny Siudy oraz Pani Ewy Chłodnickiej i Pani Jolanty Goździewskiej. Dzieci mogły poznać takie zawody jak : fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, stolarz. Mali zawodowcy czynnie uczestniczyli w warsztatach, wykonując podstawowe czynności w ww. zawodach, które pomogły przybliżyć specyfikę poznanych zawodów.